0

60s Baby!


Photographer: Jorah Sarah (jorahsarah.com, instagram.com/jorahsarah)
Stylist: Charlotte Horjus (instagram.com/charlottehorjus)
MUAH: Matthys Kuyvenhoven (instagram.com/mavih_official)
Model: Lenny Kruider (instagram.com/lennykruider) of Embrace Model Management (instagram.com/embracemodelmgmt)