0

Stop Watching Me


Photographer: Catherine Dolmatova (Instagram)
Makeup: Elen Simpson and Mary Lepyatskaya (Instagram)
Stylist: Ulyana Isaenko (Instagram)
Models: Daria Shuldyakova (Instagram) and Svetlana Buldakova (Instagram)